Nhung là travel blogger có hơn 6 năm kinh nghiệm, đã từng đi 34 nước ở Châu Á, Châu Âu và Châu Mỹ. Nhung hay viết và chia sẻ các kinh nghiệm thực tế và chân thành với mong muốn bất kỳ người Việt nào cũng có thể tự tin du lịch khắp nơi trên thế giới.