Tour du lịch Tour nhóm nhỏ

Please select listing to show.

About Tour nhóm nhỏ

Tour nhóm nhỏ của Fulago giới hạn số lượng khách chỉ từ 10-20 khách, lịch trình đặc biệt, tour mang tính trải nghiệm cao, thời gian đi tour thoải mái hơn, chọn các điểm đẹp, độc mà ít có công ty truyền thống nào đi, đa số không có ngày đi mua sắm, hướng dẫn viên là những chuyên gia du lịch kinh nghiệm rất nhiều nơi trên thế giới.
Đi tour nhóm nhỏ bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn khác, giống như đi tự túc nhưng được chuẩn bị sẵn tất cả và có hướng dẫn đi kèm.

Frequently asked questions about Tour nhóm nhỏ tours

Tour nhóm nhỏ của Fulago giới hạn số lượng khách chỉ từ 10-20 khách, lịch trình đặc biệt, tour mang tính trải nghiệm cao, thời gian đi tour thoải mái hơn, chọn các điểm đẹp, độc mà ít có công ty truyền thống nào đi, đa số không có ngày đi mua sắm, hướng dẫn viên là những chuyên gia du lịch kinh nghiệm rất nhiều nơi trên thế giới.
Đi tour nhóm nhỏ bạn sẽ được trải nghiệm dịch vụ hoàn toàn khác, giống như đi tự túc nhưng được chuẩn bị sẵn tất cả và có hướng dẫn đi kèm.

Other destinations you may like